Diverse størrelser

Plater i diverse størrelser. Gjerne etter kapp fra andre plater.