Strømkabler

Mange bilder er illustrasjonsbilder / lånt fra internett.

Hvis ikke annet er beskrevet, så brukes Titanex gummikabel og Neutrik plugger som standard.