Monogram, dekor o.l.

Alle paneler og monogram lages med 4mm bjørkefiner. Ønskes andre materialer og størrelser, ta kontakt for alternativer. Ønsker du å gjøre det mer personlig så er det bare fantasi som setter begrensinger.